ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Monday, September 21, 2020

အိုဟ်တၟိုဟ်ကုသဵု ဖဵုဝတ္ထုဒါန်သြန် ဂကောံဒါယကာ-မန်အမေရိကာန်ဂမၠို

အိုဟ်တၟိုဟ်ကုသဵု ဖဵုဝတ္ထုဒါန်သြန် ဂကောံဒါယကာ-မန်အမေရိကာန်ဂမၠိုၚ်

တ္ၚဲဏံ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁၊၀၉၊၂၀၂၀) တၠဂုဏ်အ္စာရာမညရာဝိက အာဂတပၠတရဴတုဲ ဂကောံဒါယကာ-မန်အမေရိကာန်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံဒှ်အထံက်ပၚ် ပညာပါရမဳရန်တၟံတုဲ ထံက်ပၚ်လဝ်ဝတ္ထုဒါန်သြန်ဒဝ်လာ (USD-3180) ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံလေဝ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဝတ္ထုဒါန် ဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ဖဵုမဒါန်ဝွံ တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယၜါပြကာ ကဵုက္လိဂွံဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ ကၞောတ်တဲ မဂ်ညာဏ် ဖဵုညာဏ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဌာန်မတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်ဍာံဍာံဂှ် ကဵုက္လိဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ညိ။

နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။

Add caption