ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Thursday, August 27, 2020

စၟတ်သမ္တီ သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မရနုက်ကဵု (၂၈)ဝါ


Unicode-

စၟတ်သမ္တီ

သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၈)ဝါ
ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ
ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ကေုာံ ဗီုရုပ်ဂကောံကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ သၞာံ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)
ဌာန- ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ
(၂၆.၀၈.၂၀၂၀)

Zawgyi-

စဿတ္သမၲီ

သဘင္ေကာံဓ႐ီုေကၜာံသှာံ မရႏုက္ကႝု (၂၈)ဝါ
ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသိရ႘လကၤာ
ဗီု႐ုပ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသိရ႘လကၤာ ေကုာံ ဗီု႐ုပ္ဂေကာံကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာ သှာံ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)
ဌာန- ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍဳင္ေကာလမၺ၊ ကဿိန္ဍဳင္သိရ႘လကၤာ
(၂၆.၀၈.၂၀၂၀)