ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Monday, September 21, 2020

အိုဟ်တၟိုဟ်ကုသဵု ဖဵုဝတ္ထုဒါန်သြန် ဂကောံဒါယကာ-မန်အမေရိကာန်ဂမၠို

အိုဟ်တၟိုဟ်ကုသဵု ဖဵုဝတ္ထုဒါန်သြန် ဂကောံဒါယကာ-မန်အမေရိကာန်ဂမၠိုၚ်

တ္ၚဲဏံ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁၊၀၉၊၂၀၂၀) တၠဂုဏ်အ္စာရာမညရာဝိက အာဂတပၠတရဴတုဲ ဂကောံဒါယကာ-မန်အမေရိကာန်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံဒှ်အထံက်ပၚ် ပညာပါရမဳရန်တၟံတုဲ ထံက်ပၚ်လဝ်ဝတ္ထုဒါန်သြန်ဒဝ်လာ (USD-3180) ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံလေဝ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဝတ္ထုဒါန် ဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ဖဵုမဒါန်ဝွံ တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယၜါပြကာ ကဵုက္လိဂွံဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ ကၞောတ်တဲ မဂ်ညာဏ် ဖဵုညာဏ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဌာန်မတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်ဍာံဍာံဂှ် ကဵုက္လိဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ညိ။

နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။

Add caption


Thursday, August 27, 2020

စၟတ်သမ္တီ သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မရနုက်ကဵု (၂၈)ဝါ


Unicode-

စၟတ်သမ္တီ

သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၈)ဝါ
ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ
ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ကေုာံ ဗီုရုပ်ဂကောံကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ သၞာံ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)
ဌာန- ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ
(၂၆.၀၈.၂၀၂၀)

Zawgyi-

စဿတ္သမၲီ

သဘင္ေကာံဓ႐ီုေကၜာံသှာံ မရႏုက္ကႝု (၂၈)ဝါ
ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသိရ႘လကၤာ
ဗီု႐ုပ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသိရ႘လကၤာ ေကုာံ ဗီု႐ုပ္ဂေကာံကမၼတ႘ေရင္တၜဳင္ေကင္ကာ သှာံ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)
ဌာန- ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍဳင္ေကာလမၺ၊ ကဿိန္ဍဳင္သိရ႘လကၤာ
(၂၆.၀၈.၂၀၂၀) 

Monday, February 24, 2020

ဒါန်ထံက်ပၚ် လာဘ်သကာပညာပါရမဳ သကောလာယှိပ် (Scholarship)၊ ဘာမန်ရာမညဘူမိ၊ ဍုၚ်အိန္ဒိယ သၞာံ-၂၀၂၀ဒါန်ထံက်ပၚ် လာဘ်သကာပညာပါရမဳ သကောလာယှိပ် (Scholarship)၊ ဘာမန်ရာမညဘူမိ၊ ဍုၚ်အိန္ဒိယ သၞာံ-၂၀၂၀
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒံက်တာနာရဒသိရဳ နွံပိုန်ဘာရာမညဘူမိ၊ ဗုဒ္ဓဂါယာ၊ ဍုၚ်အိန္ဒိယဝွံ ရန်တၟံကဵုပညာပါရမဳတုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ညးမကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် တန် M.Phil/Ph.D လၟိဟ်ဝတ္ထုဒါန် USD=3,500 မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ရ မိမကောန်ဂကူမန်ပိုယ်တံညးဂမၠိုၚ် အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသဵု ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ ဘာရာမညဘူမိ၊ ဍုၚ်အိန္ဒိယဝွံတုဲ သြဝ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာအိုတ်ညိ။ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။  Saturday, February 15, 2020

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ


အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်
ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာဟေမာဝန္တ (ဇာတိ-ကွာန်ကျာ်ဇၞော်) နွံပိုန်ဘာမန်အနုရာဓပူရ၊ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ရန်တၟံသၟိက်မိက်ဂွံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲ ပ္ဋဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ်-၁၃၈၁ သၞာံ၊ဂိတပုဟ် (၇) မံက်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်မ္ၚဵုသၠိုၚ်ဓါတ်ကျာ်ဥဒ္ဓါရာကစေတဳကေုာံသဘၚ်တွံဓဝ်ဓမ္မဒေသနာ ပ္ဋဲကွာန်ခနမ်၊ တွဵုရးနခန်ဇြဳဓမ္မရာဇ်၊ ကၟိန်ဍုၚ်သေံတုဲ ဘိက်နိမန်လဝ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာဣန္ဒက (ကွာန်ကၠအ်သတ်) ကေတ်တာလျိုၚ်စၞးဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ အာစိုပ်ဌာနကွာန်ခနမ် တွဵုရးနခမ်ဓမ္မရာဇ်၊ ကၟိန်ဍုၚ်သေံတေံတုဲ တွံထ္ၜးသၚ်ရိုဟ်ကဵုဍောၚ်ဓဝ်ဓမ္မဒေသနာ ကုကောန်ဂကူမန်ညးမတန်တဴဒၟံၚ်ဒေသတံဂှ်တုဲရ။
၀တ္ထုဒါန်ပူဇဴဓရ် မရန်တၟံလဝ်သွက်အထံက်ပၚ်ပရေၚ်သၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်ဏံဂှ် က္လိဂွံဗၞတ် (၃၇၀၀၀)  Bath ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စေတနာ ကျာ်ဇၞော်ဟေမာဝန္တ ဓဝ်သဒ္ဓါဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် လတူသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံဂှ် ဇၞော်သၠဲလးတဴဗွဲမလောန်တုဲ
နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတေံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမဇြိုဟ်နက် ဗွဲမအဲပရဲရကျာ် အဴ။
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်တံလေဝ် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်မချပ် ကသပ်မရန်လဝ် ပိုန်လောကဳ လောကုတ္တဵုၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်မာန်တုဲ ကၞောတ်တံမဂ်ပန်ဖဵုပန် နိဗ္ဗာန်မွဲ ကဵုက္လိဂွံလောဲလောဲညိ။

Monday, February 10, 2020

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန်

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန် ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာညာဏိန္ဒအာဂတပၠတရဴတုဲ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၀၊၀၂၊၂၀၂၀) ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ္ဗတုဲ ဗ္ဂိန်အပ်ပြာပ်လိက်အုပ် တန်ဒံက်တာ (Ph.D) မအံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၂) နူတက္ကသဵု PBU ဍုၚ် Sri Lanka နကဵုယၟုလိက်မ္ဂး “A Study of the Rāmañña-Nikāya in Rāmaññadesa (sourthern Part of Burma) and Sri Lanka” ကုနာယကမန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။ တုဲပၠန် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာညာဏိန္ဒ ကွာန်ကြုက်ပိ အဃောနွံပိုန်တန်တဴဘာဍုၚ်ဂျာမနဳ ကေုာံဂကောံဒါယကာကလောကောဒေံဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်စၞအဟာရဘောဇိုန်မပ္တံကပ်ဖီမေတ်၊ ခရံက်၊ကောန်ၚုဲ၊ သီုကဵုနဝကမ္မဝတ္ထုဒါန်သြန်ဒဝ်လာဗၞတ် ၁၀၅၀ US မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်လေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ် ဖျေံဗယာပ်ဓဝ်မေတ္တာ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယၜါပြကာတုဲ ကၞောတ်တဲ မဂ်ညာန်ဖဵုညာန်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ကဵုကလိဂွံဒုၚ်စသိုၚ်မာန်ညိ။ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။Friday, February 7, 2020

Friday, January 3, 2020

ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်ဝတ္ထုဒါန်သြန် သွက်သဘၚ်ဖျဴသွဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဘာဗဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီု

ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်ဝတ္ထုဒါန်သြန် သွက်သဘၚ်ဖျဴသွဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဘာဗဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီု