Wednesday, November 20, 2019

အိုတ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန်

အိုတ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ် အာဂတပၠတရဴတုဲ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်ကၠုၚ်စိုပ်နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၉.၁၁.၂၀၁၉)  ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်စၞအဟာရဘောဇိုန် ကဝ်ဖဳမေတ်ကေုာံနဝကမ္မသြန်ဒဝ်လာ 600 Us သြန်ရူပဳ 18,000 Rs သြန်ဗမာ 150,000 KS  မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်လေဝ် အိုတ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ဖျေံဗယာပ်ဓရ်မေတ္တာ
ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာတုဲ ကၞောတ်တဲမဂ်ညာဏ်ဖိုလ်ညာဏ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ကဵုဂွံကလိဒုၚ်စသိုၚ်မာန်ညိ။
နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။0 comments:

Post a Comment