Saturday, March 3, 2018

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ဒုတိယ

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ဒုတိယ ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ကဗျ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၇၁)၀ါ 

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

ညးမချူ နာဲပညာဓဇ (ကၟာဝက်) 

 

0 comments:

Post a Comment