Friday, November 17, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်


စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇


သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ်တုဲ နာဲမန်ဆာန်မန်, မန် (ထိုက်)၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်အံၚ်သာယျာ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ခေတ္တဍုၚ် Buffalo, New York, ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ဂှ်ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန် သြန် U$ 500 (၇၃၅၁၀ R$)ရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ လတူမဒါန်နာဲမန်ဆာန်မန် ဗွဲမလောန်တုဲ တသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံကလိဂွံကီု တိုၚ်ပကဴရန်တၟံ ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာတံ ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်မာန်ကီု အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ပိုန်ကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ပရေၚ်ကုသိုလ်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံကၠောန်မာန်အာဆက်က်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်မ္ဒးရာဒနာဖျေံဏာမေတ္တာကီုရ။
0 comments:

Post a Comment