ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, November 17, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်


စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇


သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ်တုဲ နာဲမန်ဆာန်မန်, မန် (ထိုက်)၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်အံၚ်သာယျာ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ခေတ္တဍုၚ် Buffalo, New York, ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ဂှ်ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန် သြန် U$ 500 (၇၃၅၁၀ R$)ရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ လတူမဒါန်နာဲမန်ဆာန်မန် ဗွဲမလောန်တုဲ တသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံကလိဂွံကီု တိုၚ်ပကဴရန်တၟံ ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာတံ ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်မာန်ကီု အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ပိုန်ကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ပရေၚ်ကုသိုလ်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံကၠောန်မာန်အာဆက်က်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်မ္ဒးရာဒနာဖျေံဏာမေတ္တာကီုရ။