Saturday, May 13, 2017ပွမဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်တဴ ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ


ဘာဒေါဝ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ

တ္ၚဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ တံညးဂမၠိုၚ် ကံကုသိုလ်တၟေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောဝ် ကလအ်ရးဒုဟ် ကလၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နန္ဒသာရ (ဘာဒေါဝ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ) ညးမဒှ် ဂကောံဗဟိုရ်ကမ္မတဳ သၚ်မဟာနာယကဒ္စိတ်ဇကု အလုံဍုၚ်ဗမာမွဲ ဗၞတ်မွဲချိုန်ခဏရ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ ဟိုတ်နူကဵုဒါယကာဗမာတံကဵုအထံက်အပၚ်ကုသၚ် ညးမပါလုပ်ဒၟံၚ် နဒဒှ်မဟာနာယကဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ဗွဲတၟေၚ်သွက်သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောဝ်ဓာတ်ဂၞေဟ်ကျာ် မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂန္ဒဳတေံတုဲ ကညစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်ရောၚ်၊ ၜိုန်ရနူအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာကညတိတ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်ဗမာတေံ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ ဟွံမိၚ်လဝ်ပရိုၚ်ကီုလေဝ် တ္ၚဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတံ ကညကၠုၚ်ကဵုပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ မဒှ်ဌာန်ဒတန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်တံလေဝ် ညာတ်ဒးကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ မိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်တုဲ အကြာကြာအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာမအောန်တဴဗွဲမလောန်ဂှ်ဟေၚ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ အာတ်မိက်ကေတ်တုဲ ကလအ်ရးဒုဟ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ လတူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာပိုယ်လေဝ် နဒဒှ် နာယကထေရ်မွဲဇကုဂှ် ဒးဒုၚ်သၟိတ်ပတိုန်လဝ်တုဲ သွက်ဂကောံပိုယ်မ္ဂး သ္ဂောံညာတ်ကေတ်ကျာ်ဇၞော်နာယကဂကောံပိုယ်မွဲမွဲဇကု ဗီုဗီုဏံ သ္ဂောံကၠုၚ်စိုတ်ဇရေၚ်ဌာန်ဒတန်ဂကောံဂှ် မိပ်စိုတ်ဒှ်ပဳတိဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ်၊

ကျာ်ဇၞော်အ္စာလေဝ် ညာတ်ဒးဗီုပိုယ်ကောန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံ မိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ပ္ဍဲလတူကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ဂကောံအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲဂှ် ညးသၠးပွးကဵုဒါန်ဂကောံ

သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် ဗၞတ် ၂၀၀ ဒဝ်လာရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်တံလေဝ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ဗဵုလ္ၚောဝ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ်လေဝ် မိပ်မြဟ်ဒှ်သဒ္ဓါဗွဲမလောန်ရ၊ လတူမဒါန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သွက်ဂကောံဂှ်လေဝ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမ္ဒးရးရောၚ်ဂှ် မ္ဒးလၟိၚ်ပ္တီဏာရကျာ်။


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယတုဲ ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဂၠေၚ်အာတာလျိုၚ်ဂကူလုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိကျာ်။

ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်အထံက်အပၚ်ကုနာယကဂကောံသၚ်မန်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဟီုဒၟံၚ်သြဝါဒဒၠောံဗ္တောန်ဒၟံၚ်သၚ်မန်တံညးဂမၠိုၚ်

0 comments:

Post a Comment