Sunday, March 26, 2017


အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်တၠဂုဏ်အ္စာ သုဂန္ဓ (ကျာ်ရဲ) မၞုံစိုတ်သဒ္ဓါဇၞော်တုဲ တ္ၚဲဏံ ကဵုဒါန်သြန်ထံက်ပၚ် သွက်သြန်ဂကောံတိုက်ရံၚ်လိက်ကီု ကေုာံသွက်သြန်ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်လေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ဏံတုဲ ညးတၠဒါန်လေဝ် အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက် တိုၚ်ပကဴရန်တၟံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်ဒတုဲပြဟ်ဟ်မာန်ညိဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာရောၚ်။

0 comments:

Post a Comment