Wednesday, May 6, 2015

"ဒါန်မ္ၚဵုဝိဇာတမၚ်္ဂလ"
 ရန်တၟံကဵုတ္ၚဲဝိဇာတမၚ်္ဂလတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာထာဝရ၊ ဘာမန်ဟုတာန်မိလေန်တာန်၊ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ် ကုဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ ပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဋဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ပ္ဋဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ( ၀၆.၀၅.၂၀၁၅ ) ၀ွံရောၚ်။ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု
0 comments:

Post a Comment