ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, May 10, 2015

ဂိတုပသာ် ( ၈ ) စွေက် တ္ၚဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ( ၂၅၈ ) သၞာံ


ရန်တၟံကဵုက္ဋိုပ်သ္ကိုပ်ဇုဇဗဴလမန်ညးမစုတိစဴအာဘဝပလိုက်ပ္ဋဲကဵုတ္ၚဲဝွံတုဲ ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကေံာသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတုဲ၊ ဖိုဟ်ကုသိုလ်ဝွံ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရံပြၚ်ဏာကဵု က္ဋိုပ်သ္ကိုပ်ဇုဇဗဴလမန် ညးမပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဋဲကဵုတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီုရောၚ်။Wednesday, May 6, 2015

"ဒါန်မ္ၚဵုဝိဇာတမၚ်္ဂလ"
 ရန်တၟံကဵုတ္ၚဲဝိဇာတမၚ်္ဂလတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာထာဝရ၊ ဘာမန်ဟုတာန်မိလေန်တာန်၊ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ် ကုဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ ပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဋဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ပ္ဋဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ( ၀၆.၀၅.၂၀၁၅ ) ၀ွံရောၚ်။ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု