Saturday, February 14, 2015

ရန်တၟံကဵု ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ သဳဟရာဇာ ဘာဇၞော် ကွာန်စောဂလာ စုတိစဴအာသွဝ်တုဲ ကောန်ကွးညး တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ကွာန်စောဂလာ ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ

(၁၃၊၀၂၊၂၀၁၅) ရောၚ်။


0 comments:

Post a Comment