ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Thursday, November 26, 2015


ဗီုပြၚ်ဂွံသုၚ်စောဲ May ကေုာံ Might ပ္ဍဲဝေါဟာရအၚ်္ဂလိက်

Friday, November 13, 2015

 လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် လၟေၚ်သၞာံ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)
ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ

Saturday, October 31, 2015

Wednesday, October 21, 2015

ကုသဵုညဳသၟဟ် ဒှ်အထိုၚ်သးကျာ်


ဂကောံဒါယကာမန် ဍုၚ်အမေရိကာန် ညးတၠဒါန်သၟဝ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ မ္ၚုဟ်လဝ်ဓရ်သဒ္ဓါ ပလေဝ်လဝ်စေတနာ ထံက်ဏာပၚ်  လ္တူသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ ၀တ္ထုဒါန်သြန် USD 710 - တုဲ

ပိုယ် ၘ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာၙ  တံလေဝ် တၚ်ဂုဏ်ဟွံအိုတ် မိပ်စိုတ်ထာဝရ သ္ပစၟတ်သမ္တီ ပ္တုိုန်ဏာဂုဏ်စရာဲ နကဵုတဆိပ်ကြာဝွံရောၚ်။


Sunday, October 18, 2015

Friday, October 16, 2015

Wednesday, September 23, 2015

စၟတ်သမ္တီ သ္ဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ၀ါ

" ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသိရဳလကာၚ်္"

" ဂကောံကမ္မတဳသၞာံ ၂၀၁၅/ ၂၀၁၆ ဂမၠိုၚ် "

Sunday, May 10, 2015

ဂိတုပသာ် ( ၈ ) စွေက် တ္ၚဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ( ၂၅၈ ) သၞာံ


ရန်တၟံကဵုက္ဋိုပ်သ္ကိုပ်ဇုဇဗဴလမန်ညးမစုတိစဴအာဘဝပလိုက်ပ္ဋဲကဵုတ္ၚဲဝွံတုဲ ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကေံာသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတုဲ၊ ဖိုဟ်ကုသိုလ်ဝွံ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရံပြၚ်ဏာကဵု က္ဋိုပ်သ္ကိုပ်ဇုဇဗဴလမန် ညးမပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဋဲကဵုတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီုရောၚ်။Wednesday, May 6, 2015

"ဒါန်မ္ၚဵုဝိဇာတမၚ်္ဂလ"
 ရန်တၟံကဵုတ္ၚဲဝိဇာတမၚ်္ဂလတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာထာဝရ၊ ဘာမန်ဟုတာန်မိလေန်တာန်၊ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ် ကုဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ ပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဋဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ပ္ဋဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ( ၀၆.၀၅.၂၀၁၅ ) ၀ွံရောၚ်။ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု
Monday, April 20, 2015

Saturday, March 21, 2015

သၟိၚ် အနဝ်ရထာ ကၠုၚ်ဗတိုက်ဍုၚ်မန် သဓီုကီုဟာ?

Sunday, February 22, 2015

Saturday, February 14, 2015

 ရုပ်မနုဿသဳဟဂှ် ဒှ်သက်သဳအဓိကဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲအရာဂွံထ္ၜးသက်သဳ သုဝဏ္ဏဘူမိ

ကၞေဟ် နာဲဝဳရန်
ခေတ္တ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ

ရန်တၟံကဵု ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ သဳဟရာဇာ ဘာဇၞော် ကွာန်စောဂလာ စုတိစဴအာသွဝ်တုဲ ကောန်ကွးညး တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ကွာန်စောဂလာ ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ

(၁၃၊၀၂၊၂၀၁၅) ရောၚ်။


Wednesday, February 4, 2015

စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ မရနုက်ကဵု (၆၈) ၀ါ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သဳရိလကာၚ်္

ဂကောံသၚ်မန်မကတ်မံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလကာၚ်္ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၀၄.၀၂.၂၀၁၅) ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် အတိုၚ်လၟေၚ်သၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲ ဗွဲမအံၚ်ဇၞး။

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်သ္ပပူဇဴဗဝ်သၟုတ် ကုကျာ်တြဲ ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် သ္ပရှ်ေသှ်ေမံၚ်အလာံကောန်ဂကူမန်
 ဗီုသဘာပတိဇၞော် တၠဂုဏ်အ္စာ သာသန ဟီုမံၚ်ဂလာန်သြဝါဒ


 သ္ကိုပ်အသေဟာန်


 ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ်
Tuesday, January 13, 2015

ဒါန်ညီသၟဟ် ဒှ်အထိုၚ်သးကျာ်

 သံဃေ ဒိန္နံ မဟပ္ဖလံ - ကဵုဒါန်သၚ်မၞုံပဓါန်ကျာ် ဂၠိုၚ်သာ်ဂုဏ်ဖိုဟ်ကၠိဂွံမာန်- ရံၚ်ကဵုဂလာန်ဍောၚ်ဓရ်ကျာ်သာ်ဏံတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက( ဍုၚ်ဗ္ဂော၊ဘာဟံသာဝတဳ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံဒါယကါ ဓမ္မဒေသနာ (မဟ္ၚာဲ၊ဍုၚ်သေံ) ဂမၠိုၚ် သဒ္ဓါညဳသၟဟ် ဒှ်မွဲကသပ် မွဲဂၞန် ကၠောန်ကါကုသဵု ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ၀တ္ထုဒါန် (၁၂၂၉၀၀) ရူဗဳ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃ ၊ ၁၊ ၂၁၀၅) မဒှ်ရ။ ၀တ္ထုဒါန် သှ်ေနူကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ်ဂှ် ပါ်ပရအ်ကဵုဒါန် ပ္ဍဲကဏ္ဍ

၁။ သၚ်မန်ကတ်ပညာလ္ၚတ်တန် M.Phil/ Ph.D ရူဗဳ (၂၀၀၀၀ )

၂။ ကဵုဒါန်ပိုန်သၚ် ရူဗဳ (၂၀၀၀၀ )

၃။ သွက်ကၠောန်ထိုၚ်ကၟာဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ( ၁၀၀၀၀ )

၄။ ကဵုဒါန်သွက်ကၠောန်မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ( ၁၀၀၀၀ )

အိုတ်ကဵုဂကောံဒါယကါ ဓမ္မဒေသနာ ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သီုကဵု အလုံကောန်ဂကူမန်တံဖအိုတ် ဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကါယၜါပြကါမာန် ဒါန်ညးသပ္ပရိုဟ် အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ် သာဓုကာအိုတ်ညိ။