Sunday, February 16, 2014

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါ

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါ

သ္ဘၚ်မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ဂကောံသၚ်မန်တံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ကောလမ္ဗ ဌာနခဒမ်မန် ဘာမကုဋာရာမ မဒှ်ရ။ သက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)သၞာံ၊ ဂိတုမာ် မွဲစွေက်၊ တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် နူဂယး (၅)နာဍဳ ၃၀ မိနေတ် ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်ဗဝ်သၟုတ် ပူဇဴပၟတ်ပၞာၚ် သတ်ဆုနာနာ ကုတၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲတုဲ မွဲအဆက်ဓဝ် လ္ၚောဝ်ကျာ်၊ ဖျေံဗယာပ်မေတ္တာ ကေုာံ ရာဒနာမိက်၊ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ်ပိုန်ကုသိုလ် ကုကောန်ဂကူမန်မစုတိ ပြဟ်လလုဲအာတုဲတုဲတံကီု သီုကဵု ကောန်ဂကူမန်မသှေ်ၜက်မံၚ်လၟုဟ်ဏံ ညံၚ်ဂွံတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်နာနာ သ္ဂောံ ကလိဂွံတသိုက်မပြဲပြဲမဒှ်ရ။ ကြဴနူဂှ်ခမဳသၚ်မန်တံကဵုပိုန်ဂယးတုဲ ပြေကၠေံလၟောၚ် မွဲခဏဍောတ်တုဲ အခိၚ်နာဍဳစက် တက်ထပှ်ကိတ်တ်ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်တံ စပံက်အသေဟာန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် နကဵုလၟေၚ်အစဳအဇန်အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံ မဒှ်ရ။
၁။      ပံက်အသေအဟာန် နကဵုဂါထာ ”နမော တဿ” ဗၞတ်ပိဝါ။
၂။      ရေှ်သှေ်အလာံကောန်ဂကူ နကဵုဒွက်ရှေ်သှေ်အလာံ။
၃။      ရန်ကဵုအာဇာနဲမန်မပြဟ်လလုဲအာတုဲတံဂှ်တုဲ ပ္တန်စိုတ်သ္ပအာရီု ဗၞတ် (၃)မိနေတ်။
၄။      သဘာပတိ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ ဟီုဂလာန်။
၅။      ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယကုမ္မာ ဟီုဂလာန်။
၆။      ကောန်ဂကောံတံညးဂမၠိုၚ် ဟီုဂလာန်။
၇။      သောၚ်ကလးစရၚ်သြန်လုပ်/တိတ်။
၈။      ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ ဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ်။
၉။      သဘာပတိ အုပ်နိဂီု။
၁၀။    ဂကောံသၚ်မန်တံအလုံအိုတ်သီု အုပ်ကၠေံနိဂီု နကဵုဂါထာ “ဇယန္တော” မဒှ်ရ။


ပ္ဍဲသ္ဘၚ်အသေအဟာန် မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဝွံ ဂကောံသၚ်မန်တံ မွဲဇကုဟွံယအ် ပြာပ်တိုန်စိုပ် လၟိဟ်(၃၀)ဇကု ပေၚ်ၚ်ဂှ် မိပ်တဴစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ သ္အာၚ်နူဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ အစဳဇန်တၟေၚ်တိုန်အာနူသၞာံတုဲတေံဂှ် အစဳဇန်ချူကဗျ၊ လိက်ပရေၚ်၊ ဂလာန်မြော် စပ်ကဵုပရူပရာဝၚ်မန်တံ မဒှ်ရ။ ဂကောံသၚ်မန်တံ နွံတဴကဵုတၚ်ရန်တၟံ အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံတုဲ ထပ်ဗပဵုလဝ် အစဳအဇန်ဝွံ မဒှ်ရ။
(က) မိက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန် ဍာ်ဒကေဝ်ပရေၚ်ဟီုတွံ။
(ခ) မိက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜး ဝၚ်မန်၊ လိခ်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ဘာသာသာသနာမန်။
(ဂ) မိက်ဂွံမ္ၚုဟ်က္တဵုစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ။
(ဃ) မိက်ဂွံပါ်ပရအ် ဗဟုသုတ ပညာနာနာ။
(ၚ) မိက်ဂွံလှာဲဂတး လညာတ်ညးမွဲကေုာံညးမွဲ။
(စ) မိက်ဂွံလဴထ္ၜး ပရေၚ်ဆဵုဂဗ မဆေၚ်စပ်ကဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ မဒှ်အိုတ်ရ။
          တမ်လိက်ဝွံလေဝ် ခြာဟွံလအ်ပါ် ပတိုန်ဗစိုပ်ကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံအိုတ်ရောၚ်။ သြဝ်မၚ်စၟဳတဴအိုတ်ညိအဴ။ ။0 comments:

Post a Comment