Saturday, October 26, 2013

File, Folder စၟ Virus မပၞုက်လဝ်တံဂှ် ဗီုဂွံကလေၚ်ဓမံက်


Folder ပိုယ်မသီဂိုၚ်စွံလဝ်ကပေါတ် Data, ဗီုရုပ်နာနာတံ ပ္ဍဲကဵု Usb Flash Drive, Hard Disk တံဂှ် ဟိုတ်နူစၟVirus ပလာပ်ပထုဲ သ္ပကၠေံ hidden ပၞုက်ထောံတုဲ ကပေါတ်ပိုယ်မသီဂိုၚ်လဝ်တံဂှ် ဟွံဂွံညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵု Hard Disk တံဂှ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု Hard Disk ဂှ် ၜိုန်ဍေံထ္ၜးလဝ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ် (Size) နွံပေၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ကာလပံက်အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မုလေဝ်ဟွံဆဵုကေတ်ရ။ ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကလေၚ်ပံက်ဓမံက်ထောံ Files, Folders မကၠေံမံၚ်တံဂှ် နကဵု Smadav အတိုၚ်သၟဝ်ဏံညိ။

(1) ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒး Download ကေတ် Smadav အတိုၚ် Link မကဵုလဝ်သၟဝ်ဝွံရ။
 
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

တုဲမ္ဂး Install စုတ်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာဂှ်ညိ။

(2) ပံက် Smadav တုဲ ကဵုစၟတ်ဒၞာဲကဵု Hard Disk , Usb ဇကုမိက်ဂွံ Scan ဂှ်ညိ။
(3) ယဝ်စၟနွံမံၚ်မ္ဂး ဒၞာဲကဵု Virus ဂှ် ဍေံထ္ၜးကဵုလၟိဟ်စၟ မဒှ်တုဲ လ္တူသၚ်္ကေတစၟ ဍေံထ္ၜးလဝ်သာ်ဍာဲဍာဲဂှ် ဍဵု Click လ္ပာ်ပုၚ်တုဲ ရုဲကေတ် Clean All ဂှ်မ္ဂး ဍေံဇိုတ်ကဵုစၟတံဂှ် မဒှ်ရ။
(4) ယဝ်စၟပၞုက်လဝ် file, folder မမိက်ကဵုမွဲမွဲမ္ဂး ဒၞာဲ Hidden ဂှ် ဍေံထ္ၜးကဵုလၟိဟ် file မကၠေံမံၚ်တံဂှ်တုဲ လ္တူဂှ် ဍဵု Click လ္ပာ်ပုၚ်တုဲ ရုဲကေတ် Unhide All ဂှ်မ္ဂး file တံဂှ် ကလေၚ်မံက်ကၠုၚ်အိုတ်ရ။

ဉာဏ်ရတ်

0 comments:

Post a Comment