Thursday, October 17, 2013

ထေက်ပူဇဴဏာ ပရေၚ်ပညာ“ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ ဨတံ မၚ်္ဂလ မုတ္တမံ” အရာမထေက်ကဵုပူဇဴ ပူဂိုလ်မထေက်ကဵု ပူဇဴတအ်ဂှ် ယဝ်သ္ပပူဇဴမ္ဂး ဒှ်မ္ရဵုမပြဲရ။ တုပ်လအာသာ်ဝွံရ ပွမယိုက်ဒိုက်ထံၚ်ပၚ် ပရေၚ်ပညာ M.Phil.  / Ph.D. ဂှ်လေဝ် ဒှ်ကာမ္ရဵုကုသိုလ် မပြဲပြဲမွဲဂကူကီုရ။ ရံၚ်ကဵုကာမ္ရဵုကုသိုလ်ဂှ်တုဲ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ(သာံလှေဝ်) ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ(ဆုကၠ) ဂမၠိုၚ်ဝွံ ကဵုဒါန်သၠးပွးဏာ ဝတ္ထုဒါန် နကဵုတဲဇကုတုဲ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံလေဝ် ဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမမိပ်မြဟ်ကီု သီုတၚ်ဏာဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။ တၠဂုဏ်အ္စာ(၂)ဇကုဏံဝွံ ၜိုန်ရဃောကတ်လ္ရတ်ဒၟံၚ် ပညာဘာသန္တရ ပ္ဍဲဍုၚ် သိရဳလၚ်္ကာဏံကီုလေဝ် ဟို်တ်နူသဒ္ဓါစေတနာဇၞော်လောန် လ္တူဂကူ ဘာသာ သာသနာကီု၊ ဟိုတ်နူညာတ်ဒး တၚ်ယုတ်ဒေက် ပရေၚ်ပညာ မဆေၚ်စပ်ကဵု M.Phil. / Ph.D. တအ်ကီု သီုရန်တၟံကဵုဘာသာ၊ သာသနာမန်ပိုယ် သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်၊ သ္ဂောံတဴတက်အာ အဓာန်ဂတ၊ သ္ဂောံပတဝ်ပၞးကဵု ညးဂၠးကဝ်တအ်မာန်ကီုတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ(၂၈၊ ၀၈၊၂၀၁၃)ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာ သူရိယ နကဵုဝတ္ထုသြန်ဒဝ်လာ (၁၀၀ us)ကီု၊ တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ နကဵုဝတ္ထုသြန်ဒဝ်လာ (၁၀၀ us)ကီု သၠးပွး ကဵုဏာဒါန် ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်ရောၚ်။

သွက်ညးမွဲသိုက် ယိုက်ဒိုက်ဟွံသေၚ်။ 
သွက်မန်တအ်သိုက် ဒုၚ်ဒဒိုက်ယိုက်ဂၠေၚ်။ 
M.Phil. Ph.D တိုၚ်ခဳဗွဲတၟေၚ်။
ဇၟာပ်ညးအဲ ဂၠောဲကၠုၚ်ထံက်ပၚ်ဟေၚ်။

ဖိုလ်ဒါန်ဏံကၠာ ဇၟာပ်ဘွသံသာ။
ခပ်သီပညာ လောကုတ်လောကာ။
ကဵုစောန်သ္ကေက်သ္ကာ စဵုနိဗ္ဗုတာ။ 
နူပိုယ်ကၠာ ရာဒၞာဖျေံမေတ္တာ။

0 comments:

Post a Comment