Sunday, September 15, 2013

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်စရာဲ ဒါန်တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ                       
                      အာယုဒေါ ဗလဒေါ ဓဳရော၊ ဝဏ္ဏဒေါ ပဋိဘာနဒေါ။
                               သုခဿ ဒါတာ မေဓာဝဳ၊ သုခံ သော အဓိဂစ္ဆတိ။ (ပဉ္စကနိပါတ၊ ၁)

ပူဂဵုတၠပညာ ဗ္စာရဏာ ပတှေ်ကေတ် ကံဖိုလ်ကံၜါပြကာတုဲ ကဵုဒါန် အာယု-အယုက်၊ ဗလ-ဇြဟတ်၊ ဝဏ္ဏ-ရုပ်သာ်၊ ပဋိဘာန-ပဋိဘာန်ညာဏ်ပညာအိုတ်ရ။ ပူဂိုလ်တၠပညာ မတှေ်ကေတ် ကံဖိုလ်ကံၜါပြကာတုဲ ကဵုဒါန်တသိုက် ကုညးမွဲသအာၚ် အိုတ်ရ။ ပူဂဵုတၠပညာဂှ် ကလိဂွံ ဒုၚ်စသိုၚ် ဖိုလ်အာနိသံသ မတွံဂး တသိုက် ဗွဲစၟတ်ဍာံပြရ။
ရန်တၟံကဵုဖိုလ်အာနိသံသ မသုန်ပြကာ မတွံဂး အာယု ဝဏ္ဏ သုခ ဗလ ပဋိဘာနတအ်ကီု၊ မဂ်ညာဏ် ဖိုလ်ညာဏ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ကီုတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၅ / သာသနာ ၂၅၅၇ ဂိတုဘတ် (၆) မံက် တ္ရဲဗုဒ္ဓါဝါဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မကထိက) ညးမက္ဍိုက်ပ် အာဂတပၠတရဴ ခၞံသိုၚ်ဗဒှ် ဘာတက္ကသိုလ် ရာမညရဋ္ဌ မွဲဟာန်ကေုာံ ဘိက္ခုသၚ်တံကီု သီုဒါယကာမန် ညးမလျုၚ်ဇြုၚ်သ္ဍိုက် ပ္ဍဲဗုဒ္ဓသာသနာဂမၠိုၚ် သၠးပွးကဵုဒါန် ပိဏ္ဍပါတ်စၞအာဟာရဘောဇိုန် မပြဲပြဲ ကုခမဳသၚ် ညးမကတ်လ္ရတ် ဂၠာဲသ္ရဳဒၟံၚ် ပရေၚ်ပညာ ဘာသန္တရ ပ္ဍဲသိရဳလၚ်္ကာ-တံရ။
ဖိုလ်ဒါနကုသိုလ်မပြဲပြဲ မဂွံပ္တုဲလဝ် ပ္ဍဲတ္ရဲဏံဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံဘိက္ခုသၚ်ကီု သီုကဵုဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် ဇၟာပ်ပ်အရာ ဇၟာပ်ပ်ကမၠောန် မပ္တိတ်လွဳပရာ နကဵုကာယ စိတ္တ မနော ပိပြကာအိုဿီု သြဝ်ကဵုဂွံအာစိုပ်ဒတုဲ ပြဟ်ဟ်မာန်။ ပ္ဍဲအရာမပ္တိတ်ဇြဟတ်လွဳပရာ သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ် တက္ကသိုလ်မန် ရာမညရဋ္ဌဝွံလေဝ် ကဵုအံၚ်ဇၞး  ကဵုဂွံအာစိုပ်ဒတုဲ သီုဟွံမွဲကဵုတၚ်ခက်ခုဲ ဗွဲမပြဟ်မာန်။ ကာယသုခ စိတ္တသုခ ၜါပြကာလေဝ် ဇၟာပ်ပယျာံအခါ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်မာန် လၟိုန်န်ကာလတုဲ ကၞောတ်တဲ ပ္ဍဲပစ္ဆိမဘဝတေံ သြဝ်ကဵုဂွံဂြၚ်တီကေတ် ဓရ်သစ္စပန် တန်ဒှ်မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် အမြိုတ်နိဗ္ဗာန်မာန်ညိဂှ် နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ် မှောဝ်ဇာကီု သီုတၚ်ဏာဂုဏ်တုဲ ရာဒနာ ဖျေံဏာမေတ္တာရ။

0 comments:

Post a Comment