Friday, July 12, 2013

တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် တၠဂုဏ်အ္စာဝရဝံသ

တၞံဇြဲ ဒက္ခိဏသာခါ ဇယသိရဳမဟာဗောဓိ


ကျာ်တန္တရိမာလေ

 ဘာဂိုဟ်တၟံဒမ္ဗူဠ


ဘာအာလုဝိဟာရ

ပရၚ်ၜဳဍုၚ်ကောလမ္ဗ

ကျာ်မဟာစေတဳ

ဒဵုမဟိန္တလေ

တ္ကံနာဂဒဳပ

ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ လ္ၚောဝ်က္လံ တၠဂုဏ်အ္စာဝရဝံသ

ဗီုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ် စၟတ်တဲညးတၠဒါန် ကုတၠဂုဏ်အ္စာဝရဝံသ

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဝရဝံသ ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်

     ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၄၊၀၆၊၂၀၁၃ ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာဝရဝံသ၊ ဘာဇြဲ၊ ကွာန်ဝါဍောတ်၊ တ္ကအ်ခၟိုၚ် တၞဟ်နဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်ဂေတ်လန် ဌာန်ဒတန်တၞံဇြဲဗောဓိ မဒှ်ကၞာၚ်တၞံဇြဲ တၠဳပိုန်ကျာ်တြဲ မကလိဂွံဂြၚ်တီကေတ်ပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်၊ စေတဳဓါတ်ဂၞေဟ်ကျာ်တြဲ၊ စေတဳဓါတ်သော်ဒမျိုၚ်၊ ဓါတ်သရဳရကျာ် ကေုာံ ဌာန်ဒတန်သာသနာတြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်တုဲ က္ညပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံမဒှ်ရ။ ဗၞတ်လလံစှ်တ္ၚဲ တၠဂုဏ်အ္စာ အာဂေတ်လန် ဗဵုလ္ၚောဝ်ဌာန်ဒတန်တံဂှ်တံဂှ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၀၄၊၀၇၊၂၀၁၃ ဂှ် ကလေၚ်စဴအာ နူကဵုဍုၚ်ဝွံမဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဗ္တံတၠဂုဏ်အ္စာ မက္ညစဴနူဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ လ္ၚောဝ်က္လံ တၠဂုဏ်အ္စာတုဲ နဂလာန်သြဝါဒသၟဝ်ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာဟီုမြော်ဏာ ကုဂကောံသၚ်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတံရ။
     (၁) သၚ်မန်တံ က္ဍိုပ်စှ်ဂၞန်မွဲ ညးရီုဗၚ်အဲ အဲရီုဗၚ်ညး ကဵုဂွံညဳသာညးသ္ကံအိုတ်ညိ။
   (၂) သၚ်မန်တံ ကၠုၚ်ကတ်လ္ၚတ်မံၚ်ပညာပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံ ဒးသ္ၚောဲခြာနူကဵု မိမကောဒေံ ဖအိုတ်တုဲ သၚ်မန်တံ ညံၚ်ကော ညံၚ်ဒေံ မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်အာ ညးသ္ကအ်အိုတ်ညိ။
  (၃) ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ ကောံဓရီုညဳသာမံၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရ။
 တၠဂုဏ်အ္စာဝရဝံသဝွံ ယိုက်ဒိုက်ထံက်ပၚ် နကဵုဂလာန်ဇြဟတ်ဂၠံစိုတ်သၟးဟွံက နကဵုဝတ္ထုဒါန် ဒဝ်လာ 100-US လေဝ် ညးထံက်ပၚ်ဏာ သွက်သြန်ထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ-ရ။ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ဗ္တံ စှ်နာဍဳပြၚ်ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်တံ အာပလံၚ်တၠဂုဏ်အ္စာ ပ္ဍဲကဵုသၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ  Bandaranaike တုဲ တၠဂုဏ်အ္စာ ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်တံ စ္ဍးသာဲခြာ ပ္ဍဲကဵုဗ္တံဝွံ မဒှ်ရ။

0 comments:

Post a Comment