Wednesday, May 29, 2013

ဒါန်ဂွံသတိဗှ်သၞာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာမန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တတေဇနိယ (ချစ်ကိုး) ညးမပ္တန်လဝ်ဘာမန်အိပိုဝ်ဝွံ အဃောမပ္တန်မံၚ်သာသၞာမန် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေယှာဂှ် ယဲဝေဒနာမသ္ကာတ်ြမဟ် က္တဵုဒှ်တိုန်လွာဲဂှ် သီုဟွံရန်တၟံလဝ်မွဲသာ် ဒးပါ်ဂၠံၚ်တရဴဏါစး ဂတးထောံမုက္ခဝါကဵု ဂကောံသဟဓရ်ဂမၠိၚ်ကီု သီုကဵုဂကောံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ဒးစိုပ်အာသၟဝ်သ္ကေံတဲ ဓရ်မာရဏ စုတိက္ညစဴအာသွဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေယှာတေံတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ဍုၚ်မလေယှာတံ နကဵုတာလျိုၚ်စိုပ်ပၞး ဟွံဂတးတရဴထောံစး ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်က္ဍိုက်က္ဍိုပ် ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ဇွသၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေယှာ-ရ။ ကမၠောန်ကေၚ်ကာစံၚ်ဇွဂြဇုတ်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ဝတ္ထုဒါန်ြသန်မရပ်စပ်သုၚ်စောဲ သှေ်သၟေဟ်မံၚ် ဗၞတ်ြသန်ရေန်ကေတ်(၇၅၀)ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်တံကီု သီုကဵုဂကောံဒါယကာမန်ဍုၚ်မလေယှာတံအိုတ်သီု ညးတံနွံသဒ္ဓါစေတနာ မိက်ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံတုဲ ဝတ္ထုဒါန် (၇၅၀)ဂှ် ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်တ္ကံလၚ်္ကာဝွံရ။ ဘိက်နိမန်ပကောံနၚ် တၠီလပိုန်သၚ်မွဲဌာန်ကဵုမွဲဌာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၈. ၀၅. ၂၀၁၃ ဂှ် ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံရ။ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒုၚ်ကေတ်ဒါန် နကဵုဓရ်ကရုဏါမသၠုၚ်ြပဲတုဲ ဗွဲမကောံဓရီုညဳညဳသာသာ မွဲဂကောံမွဲကရောံ ဗျေံဗယာပ်ဓရ်မေတ္တာ ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တတေဇနိယတုဲ သွက်မဒါန်ကုသိုလ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဌာန်တသိုက်သုခါ ကဵုဂွံအာစိုပ်မာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ မဒးရာဒၞာမိက်ဏါရကျာ်။

             သံဝေဂဂါထာ
ဂျိုၚ်မံၚ်လောက၊   ကုသိုလ်ပဏါ။
မွဲတ္ၚဲဍာံပြ၊           တရဴဏံဒးအာ။
ပိုန်ဂြပ်ထဝ်ြသန်၊   ဂၠိုၚ်လောန်ဟွံညှာ။

ဓရ်မာရဏ၊          ကော်ရပိုယ်ဒးအာ။


0 comments:

Post a Comment