Thursday, February 14, 2013

ပ္ဍဲ Gtalk တက်လိက်မန်ဟွံဂွံမ္ဂး

​သွက်ညးတီတုဲတံဂှ် ၜိုန်လောဲသွာမံၚ်ကီုလေဝ် သွက်ညးဟွံတီဏီတံဂှ် ဝါတ်ကျာတ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ညးမရပ်စပ်သုၚ်စောဲခမ်ပျူတာတၟိ ညးမဝေၚ်အေန်တာနေတ်တၟိတံဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်အခုဲကဵုအရာမတက်လိက်မန်ကေုာံ ဗှ်လိက်မန်တုဲ မ္ဒးချူပ္တိုန်ဏာ မုက်လိက်ဝွံ မဒှ်ရ။
ယဝ်ဟွံဂွံဏီမ္ဂး ကေတ်ဒၞာဲဏံညိ။ 
(၁) ဍဵု Click လ္ပာ်ပုၚ်တုဲ ကေတ် Open ညိ။ 

(၂) Settings
 (၃) Change font
 (၄) Unimon (ရုဲကေတ်ဂကူFont မနွံပၟိက်ဂှ်ညိ)
 (၅) ဍိုဝ် Ok မ္ဂး လိက်ရဲဇကုမတက်နၚ်လဝ် ဘာသာမန်၊ဗၟာတံဂှ်လေဝ် ဗှ်ဂွံတုဲ ဇကုလေဝ် တက်ပလံၚ်ဗစိုပ်ဏာမာန်ရ။
 ဉာဏ်ရတ်

0 comments:

Post a Comment