Saturday, February 23, 2013

ဂလာန်ဆဝ်မ္ၚုဟ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်

ဂလာန်ဆဝ်မ္ၚုဟ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်
ယွံမိမကောဒေံ ကောန်ဂကူမန်တအ်ညးဂမၠိုၚ်အဴ။ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၆) ဝါဣရ။ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲခိုဟ်၊ တ္ၚဲပြဲ သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ်အိုတ်ရ။ ၜိုန်ရပိုဲစိုပ်ဒၟံၚ် ဌာန်ဍုၚ်သအာၚ်ကီုလေဝ် ညံၚ်ရဴညးဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတေံ နွံကဵုရှေ်သှေ်ရဴဂဴကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီု ပိုဲတအ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးနွံအဲပရဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်သၞာံဏအ်အိုတ်ကီုရ။
ကလေၚ်ရံၚ်ကေတ် မိမဇုဇဗဴလပိုဲမ္ဂး ခေတ်ညးတအ် ညးတအ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ် ပြေပြံၚ်ကၠုၚ်တုဲရ။ လၟုဟ် ပိုဲမန်ခေတ်ဏအ်လေဝ် တာလျိုၚ်ဇကုဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဗွဝ်စုတ်လ္တူပၞး ကောန်ဇာတ် စဴစေက်ဂတတေံအိုတ်ရ။ ၜိုန်ရပိုဲနွံဒၟံၚ် ဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသတၞဟ်သအာၚ်ကီုလေဝ် တာလျိုၚ်ညးကဵုညး၊ တာလျိုၚ်အဲကဵုအဲ မိက်ဂွံကဵုယိုက်ဂၠေၚ် စဵုကဵုပြေပြံၚ် ဗီုမိမဇုဇဗဴလမန်ပိုဲတအ်ကီုရ။
ပ္ဍဲသတ်တိရစ္ဆာန်တအ်ဂှ် ဒၞာဲပိုဲထေက်ကဵုဒးကေတ်စနဲကဲ နွံတၟာဂလိုၚ်။ ညံၚ်ရဴခၟတ်တအ် စၞစလျိုၚ် ဇြိုၚ်ဇြိုၚ်တအ်ဂှ် အယာံမာတ်ခၟတ်မွဲဓဝ် ယိုက်ဂၠေၚ်ဏာဟွံမာန်မ္ဂး ဂကောံခၟတ်ဂမၠိုၚ် ကောံဗိုၚ်ညဳညဳသာသာအိုတ်တုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်ဏာ စဵုကဵုစိုပ်ကသိုၚ်ဍေံတအ်အိုတ်ရ။ တၚ်အဓိကမိက်ဂွံသ္ဂးဂှ် တာလျိုၚ်ဂကူ အယာံမာတ်ပူဂိုလ်မွဲဓဝ် ယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်မ္ဂး စိုပ်တရဴမာန်ဟွံသေၚ်။ တာလျိုၚ်ဂကူဂှ် အလုံဂကူမွဲ ယိုက်ဂၠေၚ်မှ စိုပ်တရဴမာန်အိုတ်ရ။
“တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ပိုဲနွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသတၞဟ်သအာၚ်ဏောၚ် ဟွံဆေၚ်ကဵုပိုဲပုဟ်” လ္ပပၠုပ်စိုတ် ဗီုဏအ်အိုတ်ညိ။ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုမန် မွဲဂကောံဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ ဆေၚ်ကဵုမန် မွဲကွာန် ဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ ဆေၚ်ကဵုမန်ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ ဆေၚ်ဒၟံၚ်ကဵုမန် အလုံလိုက်မွဲအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲသၞာံဏအ်လေဝ် သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ကဵုဂွံစဳ (တၟေၚ်) နူသၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံညိဂှ် ပိုဲဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတအ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရအဴ။

    ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ

0 comments:

Post a Comment