Friday, January 25, 2013

ဗီုကောံဓရီုသၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၀၈                           ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်ထ္ၜးလၟေၚ်အစဳဇန်ဂမၠိုၚ်

ဗီုညးကမ္မတဳတြေံဂမၠိုၚ် အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ
ဗီုဂကောံသင်မန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာAdd caption

ဂကောံသင်မန်ဂမၠိုၚ်စၟတ်သမ္တီဂလာန်သြဝါဒ
ညးရၚ်တၠုၚ်ဖဵုတြေံ ဟီုဂလာန်

သၚ်မန်ဂမၠိုၚ်သဳကၠဳပရောဂကောံဂွံဇၞော်မောဝ်
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ ကဵုလာဘ်ကုသၚ်မန်အံၚ်လိက်
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ ကဵုလာဘ်ကုသၚ်မန်အံၚ်လိက်
သွက်ဂွံရုဲစှ်ပ္တိုန် ကမ္မတဳတၟိ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိသွက်ဂွံလၟိၚ်ထ္ၜးကမ္မတဳတၟိ
ဗီုပ္တိုန်ထ္ၜးလညာတ်သွက်ဂကောံဂွံဇၞော်မောဝ်

0 comments:

Post a Comment