Saturday, January 12, 2013

ဒကာယဵုဒုၚ် အတိုၚ်ပ္ညုၚ်ခိုဟ်အ္စာ


                                 ဒကာယဵုဒုၚ် အတိုၚ်ပ္ညုၚ်ခိုဟ်အ္စာ

                          ဍောၚ်ဓရ်တွံကျာ်  ဂၠိုၚ်သာ်ဟီုဗ္ကန်၊
                               ဒါန်ဓရ်မွဲဂး  ဇၞးဒါန်အိုတ်ပၠန်၊
                               ယဝ်ရဂွံကဵု  နွံဖိုလ်ဂၠိုၚ်သန်၊
                               အနာဂတ်  ပရိယတ်လေဝ်တန်။

                               ဟိုတ်ဂှ်တီခိုဟ်  ဍိုဟ်ကေက်ကၠိုဟ်ခၠၚ်၊
                               ကောံသၟတ်ပိုယ်တအ်  ကအ်ကျာ်ထဝ်ပၠၚ်၊
                               လုပ်လၟိဟ်ပွိုၚ်ဍုၚ်  ဒုၚ်ယၟုဖါအၚ်၊
                               ဌာန်ခေတ္တ  မလေယှာခုတ်တၚ်။

                               ဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်အ္စာ  မဟာနန္တ၊
                               ယၟုခမဳရ  ပုညဝန္တ၊
                               သၟတ်ဗၠာဲသိၚ်ဥူ (သိန်ဦး)  နူမေရိက၊
                               စေတနာ  ညဳသာလောန်ကွေံရ။

                               စိုတ်ဓါတ်ညဳလောန်                ကောန်ကွာန်ကအ်ကျာ်၊
                               ဇၞော်မောဝ်ကုသဵု                   ပ္တုဲဖိုလ်ဂၠိုၚ်သာ်၊
                               စိုတ်ဟွံယောၚ်ယာ                သဒ္ဓါဍတ်ပါ်၊
                               (300) ဒဝ်ဠာ                       သၠးဏာသွက်ကွးကျာ်။

                              ရန်တၟံထံက်ပၚ်                     သၚ်မန်လၚ်္ကာ၊
                              သွက်ဂွံတိုန်ဂံါ                       M-phil ပညာ၊
                              Ph-D ကီု                            ဟီုကော်ဒံက်တာ၊
                              ဂွံဒှ်ကြက်    သွက်ဂကူဘာသာ။

                              အိုတ်ဖိုလ်ကုသဵု                     ဂွံကဵုဒါန်ဓရ်၊
                              သမ္ပတ္တိဒိဗ်                           မိပ်ဇြိပ်မၞိဟ်သွဝ်၊
                              ယဲဘဲလေဝ်ပဲါ                      ရုပ်ဆာဲအမ်သဝ်၊
                              ဒုၚ်စသိုၚ်                           လၟိဟ်ဂၠိုၚ်လောန်ကဵုကဝ်။

                              ညံၚ်သၟိၚ်တ္ၚဲဗၠာဲ                     တၟးဆာဲပညာ၊
                              မဟောသဓ                         နာမပြာထာ၊
                              ကၞောတ်တဲလအိတ်               ဌာန်နိဗ္ဗုတာ၊
                              သာဓုပ္ညုၚ်                           ဒုၚ်ကေတ်ညဳညဳသာ။
                                                                     (ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ)


“ပညာသၠုၚ်မ္ဂး စရာဲဂကူလေဝ်နွံ၊ ကဆံၚ်ဂကူလေဝ်သၠုၚ်” ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်၊ပတှေ်ကေတ် လ္တူဂလာန်ဝွံတုဲ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု တၠဂုဏ်အ္စာပုညဝန္တ (ခေတ္တ-သိရဳလၚ်္ကာ)တုဲ ဂကောံသၟတ်ကွာန်ကအ်ကျာ်-ထဝ်ပၠၚ် (ခေတ္တ-မလေယှာ) ကေုာံမာံသိၚ်ဥူ (ခေတ္တ-အမေရိကာန်)တအ် နကဵုဆန္ဒပၟိက်မသၠုၚ်ပြဲမတွံဂး သွက်ဂွံလွဳၜံၚ် သၚ်သ္ဂံၚ်အာဇာနဲမန် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ဍတ်ပါ်တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲရးမည ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်မာန်တုဲ သၠးပွးကဵုဒါန် သြန်ဒဝ်လာ (၃၀၀)ဒကေဝ် ကုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာသာသန မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဒၟာဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂကောံသၚ်မန်တံကီု သီုကဵုဂကောံဒါယကာမန် မတန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲလောကဝွံအလုံအိုတ်သီု သ္ဂောံဆဵုကေတ်ဗွဝ်ဒါန် ညးတံမသၠးပွးလဝ်ဝွံတုဲ ဗွဲစရိုတ်တုပ်ညဳသာ သြဝ်အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ အလုံသီုဖအိုတ်ညိအဴ။ ။

0 comments:

Post a Comment