Saturday, October 6, 2012

ကောံဓရီုပရော ဝေပ်သိုက်


ဗီုထမံက်လဝ်လ္တူဝွံ တၞဟ်နသ္ဂောံထမံက်ရုပ်ရဴဝေပ်သိုက်(website) အတိုၚ်ဆန္ဒ သၚ်မန် ကတ်ဗ္တောန် မံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံအာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲသဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံမရနုက်ကဵု (၂၀) ဝါဝွံတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄၊ ဂိတုဇှ်ေ ၆ စွေက်၊ တ္ၚဲသိုက် (7/09/2012) ဂှ် ကမ္မတဳ ဂကောံသၚ် မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတံ ကောံကောံဓရီုဓရီုဂ္ဇံဝိုၚ်သဳကၠဳ ဖျေံမံၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပရောဝေပ်သိုက်(website)အိုတ်ရ။
ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ ကဏ္ဍချပ်ဂၞန်၊သဳကၠဳတဴရေၚ်သ္ကံတံဂှ်
၁။ ရုဲစှ်ယၟုဝေပ်သိုက်၊ 
၂။ ဗီုပြၚ်သ္ၚိဝေပ်သိုက်၊
၃။ ကဏ္ဍထေက်ကဵုသ္ဒးနွံပ္ဍဲဝေပ်သိုက်၊
၄။ ပါ်တာလျိုၚ် သွက်ဂွံကျိုၚ်ကျဝ်ကဏ္ဍပ္ဍဲဝေပ်သိုက်ဂမၠိုၚ်၊
၅။ ဇၟာပ်ပ်သၚ်မန် ကတ်ဗ္တောန်မံၚ်ပညာ
ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်အ္စာကၞေဟ်ပ္ဍဲဝေပ်သိုက်ဝွံမာန် မပ္တံသာ်ဝွံ သဳကၠဳတဴဗွဲသမဂ္ဂအိုတ်ရ။
“ဇြဟတ်ဂကောံ ဗဒေါံဒဵုသိန္နရာဇ်” အတိုၚ်ဝေါဟာဝွံ ပ္ဍဲလအိတ် ဝေပ်သိုက်မွဲမၞုံယၟု www.monstudentslk.com ဝွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်လိုက်ဏံရ။

0 comments:

Post a Comment