Friday, October 5, 2012

သီဂိုၚ် Bookmarks ပ္ဍဲ Firefox
ကာလပိုဲပံက်ဗဵု Website, blog မွဲမွဲမ္ဂး မုက်လိက်လ္ၚဵုတံဂှ် စိုတ်ပိုဲလုပ်စဂၠိုၚ် မိက်ဂွံသီဂိုၚ်စွံလဝ် ဗွဲကြဴကာလနွံပၟိက်တှေ် ဂွံကလေၚ်ဗဵုမာန်ပၠန်ဂှ် ပိုဲဒး Bookmark လဝ်ဍေံရ။ နဲဂွံသီုဂိုၚ်ဍေံဂှ် Bookmark ဂှ် လောဲသွာမံၚ်ရ။ ဃောပိုဲပံက်ဗဵုမံၚ် Website, blog  ဒၞာဲမုက်လိက်ပိုဲဒးစိုတ်ဂှ် ဍဵု Ctrl+D မ္ဂး ဒှ်Bookmark ဍေံရ။ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဍဵု Bookmarks >> Bookmark This Page မဒှ်ရ။
မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ ပိုဲသီဂိုၚ်ပကောံပကေဝ်လဝ် Bookmarks တံဂှ်တုဲ ကာလဍေံကၠေံအာမ္ဂး ပိုဲဂိုဟ်ကဟောံမံၚ်ကီုရ။ ဗွဲတၟေၚ်ကာလပိုဲပ္တိုန် Windows တၟိမ္ဂး Bookmarks တံဂှ် ဒးကၠေံအာဗွဲစၟတ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ညံၚ် Bookmarks တံဏံဟွံဂွံကၠေံဆောံအာဂှ် ပိုဲဒးသီဂိုၚ်စွံလဝ်ဍေံရ။
ဗီုဂွံစွံဍေံဂှ်
(၁) Bookmarks >> Show All Bookmarks
(၂) Import and Backup
  
(၃) Backup
(၄) ဒၞာဲ Save in ဒၞာဲပိုဲနွံပၟိက်ဂှ် သီဂိုၚ်စွံမာန်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုမုက် Desktop ကီု ဒၞာဲ Local Disk (C:) တံဂှ်ကီု လ္ပဂိုၚ်စွံညိ။ ကာလပိုဲပ္တိန်ဖျေံ Windows မ္ဂး Files ဒၞာဲတံဂှ် ကၠေံအာမာန်ရ။ မပ္တံကဵု Dtat (D:) ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဒၞာဲဂီုကၠီုမွဲမွဲ သီဂိုၚ်စွံမာန်ရ။ တုဲတှေ် ဍဵု Save ညိ။
(၅) Bookmarks ပိုဲသီဂိုၚ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်သာ်ဝွံရ။ ယၟု File ပိုဲ Bookmarks ဏံဂှ် ပိုဲဒးသမ္တီလဝ်ရ။ ကာလပိုဲကလေၚ်ကေတ်မ္ဂး သ္ဂောံကေတ်ဒးပၠန်။

Bookmarks ပိုဲသီဂိုၚ်လဝ်ဏံဂှ် ကာလပိုဲပ္တိုန် Windows တၟိတုဲမ္ဂး ဒးကလေၚ်စုတ်ကဵုဍေံပၠန်ရ။ နဲဂွံစုတ်ဂှ်
(၁) Bookmark >> Show All Bookmarks >> Import and Backup >> Resotre >> Choosefile
(၂) ဒၞာဲ Look in ပိုဲဒးအာကေတ် ဒၞာဲပိုဲမသီဂိုၚ်စွံလဝ် Bookmarks ပိုဲ အတိုၚ်လ္တူတေံရ။ ယဝ် Bookmarks လဝ် ပ္ဍဲ DATA (D:) မ္ဂး ဍဵု ဒၞာဲဂှ် ၜါလ္တန်ညိ။ ယဝ်စွံလဝ်ဒၞာဲတၞဟ်မ္ဂး အာကေတ်ဒၞာဲ မစွံလဝ်ဂှ်ညိ။
(၃) တုဲ ဍဵု file ဇကု Bookmars လဝ်ဂှ်ညိ။ တုဲတှေ် ဍဵု Open မဒှ်ရ။
ကာလဍေံသၟာန်ကၠုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ဍဵု Ok ညိ။ File ပိုဲ Bookmarks လဝ်အလုံအိုတ်သီုဂှ် ကလေၚ်မံက်ကၠုၚ် ဖအိုတ်ပၠန်ရ။ သြဝ်ကဵုဂွံပြေပြံၚ်မာန်သီုညးဖအိုတ်ညိ။
                                                                                                          
                                                                                                             နာဲဉာဏရံသဳ
0 comments:

Post a Comment