Thursday, October 11, 2012

ညးရပ်နှေဝ်
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်အိန်ထံၚ်ခလပ်အာမ္ဂး
ဆအယာံမာတ် ဂကောံမၞိဟ်မွဲသ္ၚိဓဝ်ဟေၚ် ဒှ်ဒဒိုက်မာန်။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူခလပ်အာမ္ဂး 
သီုအလုံဂကူမွဲ ဒးအာစိုပ်လလေၚ်ဖဵုမာန်ရ။

ညးရပ်နှေဝ်

0 comments:

Post a Comment