ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, February 17, 2018

ပါဠိဂါထာဍုၚ်သဓီု စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာကီုဟာ?


ပါဠိဂါထာဍုၚ်သဓီု စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာကီုဟာ?

 ညးမချူ နာဲကုမာရ (ဇြပ်ဗု)
Sadhuim Inscription by Monstudents Lk on Scribd

Blogger Tricks

Monday, February 12, 2018

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ပထမ

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ပထမ ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ကဗျ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၇၁)၀ါ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

က္ဍိုပ်စှ်ဂၞန်မွဲ နဲဏံညဳသာ by Monstudents Lk on Scribd

Sunday, January 7, 2018

ဗီုဂကောံကမ္မတဳဂမၠိုၚ် သၞာံ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

 

 

Friday, December 22, 2017

 မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်

တၠဂုဏ်အ္စာခေမာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 100
နာဲကောန်ဗၠာဲ + မိအဥ္ဇလဳမန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ CAD 500
နာဲယု + မိစန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
နာဲသဳလမန် + မိနန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
မိအံၚ်မန်ဆာန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 50


ညးတၠဒါန်လတူတေံဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်နူကောန်စိုတ်တေံဟေၚ် တ္ၚဲဏံ (၂၂၊၁၂၊၂၀၁၇) ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်ဝတ္ထုသြန် သွက်သ္ဂောံကဵုဒါန်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် တ္ၚဲဏံ ပိုယ်တံသ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်တုဲရ၊ ဝတ္ထုဒါန်တံဝွံ သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာတံ ရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ရတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပေၚ် (၂၅) မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၈၊၁၂၊၂၀၁၇) တေံရောၚ်၊ ဒါယကာထံက်ပၚ်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်ပဳတိစိုတ် လတူမဒါန်တံဂှ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဲယဲနာနာသာ် သြဝ်ကဵုကလိဂွံပိုန်သမ္ပတ္တိလောကဳ လောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတံ မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာရ။

Thursday, December 21, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ကုသိုလ် ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်


ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ မၞုံပိုန်ဘာမန် အနုရာဓပူရ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ အာဂတပၠတရဴတုဲ ဒါယကာမန် ဗမာဂမၠိုၚ် နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇) ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ် ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ မဒှ်ဌာန်ဒတန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မၞုံတန်တဴရ၊  ေ သ္ဂာံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ဒါယကာမဗက်ကၠုၚ်ကရောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ    ဂမၠိုၚ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် သၠးပွးကဵုဏာဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ်ရ၊

ပၞောဝ်ကဵုဒါယကာဂမၠိုၚ်

နာဲမိုၚ်ကျာၚ် + မိသဝ်ညောအ် (ဇာတိ ကွာန်ကအ်ဗိန်) ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဂှ်

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ဂှ် သၠးပွးကဵုဒါန် USD 250 ဒဝ်လာ ကီု၊

သွက်ပိဏ္ဍပါတ်ပ္ဍဲသဘၚ်သြန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် သၠးပွးကဵုဒါန် USD 100 ဒဝ်လာကီုရ၊

သၟာၚ်အာနူဂှ်

နာဲညောအ်ဝေန် + မ္ၚိုဝ်အေ ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် 8830 ရူဗဳ ကီု

နာဲလှဝေန် + မိဃေန်နဲ ဍုၚ်မတ်မလုီုဂှ် USD 50 ကီု

ဦးနေမျိုးနိုၚ်+ ဒေါ်ဌေးဌေးဝၚ်း ရန်ကုန် ဂှ် USD 100 ကီု

သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် သၠးပွးကဵုဏာဒါန် နကဵုဓရ်သဒ္ဓါမကတိုၚ်ကၟုဟ်ကီုရ။


ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံလေဝ် အကြာကြာအဃောကတ်ပညာဏံ ကလိဂွံဒုၚ်ဒါန်နူဒါယကာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်စိုတ်အိုတ်တၟိုဟ်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဒရ (ဘာမန် အနုရာဓပူရ) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် အတိုၚ်မချပ်လဝ်ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ် ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ညိဂှ် ပိုယ်သ္ပဏာ ပတ္တနာ ရာဒနာမိက်ဏာရ။


Monday, December 4, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်


သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၉ သၞာံ ဂိတုဝှ် (၈) စွေက် တ္ၚဲသိုက် (၁၃၊၁၀၊၂၀၁၇) ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာဝရ ဇာတိကွာန်ကအ်ခပီထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ရန်တၟံကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာမဗဳဇသြန်ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ နကဵုသဒ္ဓါစေတနာမဗုသအးဟေၚ် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန်သြန် ဒဝ်လာ (U$) ဗၞတ် (၁၀၀) ဒဝ်လာကီုရ။

တၠဂုဏ်အ္စာပညာဝရ ခေတ္တတန်တဴဒၟံၚ် ဘာစေတနာမန် ဒေသဇြူရာတ် ဍုၚ်သေံဝွံ သၞာံတုဲတုဲတေံလေဝ် ကေၚ်ကဵုကၠုၚ်ဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ လိက်အုပ်မၞုံယၟု “ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝေါဟာရ-မြန်မာ-အၚ်္ဂလိပ်-စွယ်စုံအဘိဓာန် နွံတုဲ ဒှ်တဴညးတၠဂုဏ်ထံက်ပၚ်တဴဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ် မွဲရောၚ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂၠံစိုတ်ဂကောံတေံလၟိုန်ကာလရကျာ်။

ဖိုလ်ဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာပညာဝရ အတိုၚ်ကသပ်မချပ်လဝ် ပရေၚ်ပညာလောကီလောကုတ္တိုရ် ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်တုဲ ကဵုသ္ဂောံဒှ်ဒၟံၚ်တသိုက်စိုတ်တသိုက်ကာယ သီုကဵုသ္ဂောံပတန်အာသာသနာမန် အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်။

Friday, November 17, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်


စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇


သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ်တုဲ နာဲမန်ဆာန်မန်, မန် (ထိုက်)၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်အံၚ်သာယျာ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ခေတ္တဍုၚ် Buffalo, New York, ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ဂှ်ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန် သြန် U$ 500 (၇၃၅၁၀ R$)ရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ လတူမဒါန်နာဲမန်ဆာန်မန် ဗွဲမလောန်တုဲ တသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံကလိဂွံကီု တိုၚ်ပကဴရန်တၟံ ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာတံ ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်မာန်ကီု အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ပိုန်ကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ပရေၚ်ကုသိုလ်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံကၠောန်မာန်အာဆက်က်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်မ္ဒးရာဒနာဖျေံဏာမေတ္တာကီုရ။
Friday, October 27, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ် 

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက (ဇာတိ - ကွာန်ဝါခရူ) နွံပိုန်ဘာစေတနာမန်၊ ၜၚ်ခရီု၊ ဒေသသူရာဇ်၊ ဍုၚ်သေံဝွံ ရန်တၟံသၟိက်မိက်ဂွံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲ သ္ပပတံနူသၞာံ ၂၀၁၅ တေံ စု်ကု်စိုပ် ၂၀၁၇ ဏံ ဘိက်နိမန်ဒၟံၚ် ခမဳသၚ်ကတ်ပညာမန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံ လၟေၚ်လၟေၚ်သၞာံရ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံလေဝ် ပ္ဍဲဂိတုဝှ် (၈) စွေက်၊ ၁၃၇၉ ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်) ကေတ်တာလျိုၚ်စၞးဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ အာစိုပ်ဌာနၜၚ်ခရီု ဘာစေတနာမန် ဒေသသူရာဇ်တေံတုဲ တွံထ္ၜးသၚ်ရိုဟ်ကု်ဍောၚ်ဓရ်ဓမ္မဒေသနာ ကုကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴဒၟံၚ်ဒေသတံဂှ်တုဲရ။
ဝတ္ထုပူဇဴဓရ် မရန်တၟံလဝ်သွက်အထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်ဏံဂှ် က္လိဂွံ ဗၞတ် (၆၀၀၀၀) Baht ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စေတနာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက ဓရ်သဒ္ဓါဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် လတူသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံဂှ် ဇၞော်သၠဲတဴဗွဲမလောန်တုဲ နူကောန်တၟံဂကောံသၚ်မန် သိရဳလၚ်္ကာတေံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမအဲပရဲရကျာ်/အဴ။

တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်တံလေဝ် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်မချပ် ကသပ်မရန်လဝ် ပိုန်လောကီ လောကုတ္တု်ၜါပြကာတံဂှ် ကု်သ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်မာန်တုဲ ဗီုစိုတ်ဓာတ်တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲအရာမထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်ဏံ ဇၞော်ကု်ဇြဟတ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်အလုံအိုတ်သီုလေဝ် သြဝ်ကု်သ္ဂောံနွံတဴအိုတ်ညိဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ ဏံ မ္ဒးဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရကျာ်/အဴ။

Tuesday, August 1, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် မဒါန်ကုသဵု


စၟတ်တ္ၚဲ ၃၁၊၀၇၊၂၀၁၇


တၠဂုဏ်အ္စာဝရညာဏ ကွာန်တံၚ်ပိုအ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဂကောံဒါယကာဂမၠိုၚ် သ္ပတမ်နူ မိဌေဌေဝေန် (ဇြပ်ဗု) မွဲဟာန်ကေုာံ မိဿဟာသ္ကံရဲဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာရ၊ ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံစတိတ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂေတ်ဍုၚ်ဏီ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၃၁၊၀၇၊ ၂၀၁၇ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ် ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ ဒါယကာဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ် ဖာပ်သၚ်ကဵုဒါန် ကုဘိက္ခုသၚ် သဳလ ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရ၊ သွက်ပိုန်ဂယးဂှ် ဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါဖာပ်သၚ်နကဵုကွာၚ်ခၞံအခိုၚ်ကၞာမန် မွဲဟာန်ကေုာံ ကွာၚ်ခဝ်ဂဒဵု မဒှ်ယေန်သၞာၚ်မန်တံတုဲ ပ္ဍဲပိုန်တ္ၚဲဂှ် ညးတံ ကဵုဒါန်စၞပိဏ္ဍပါတ်အာဟာရဘောဇိုန်နာနာသာ်ရ၊ အခိၚ်ကဵုပိုန်တုဲလေဝ် ဇၟာပ်ပ်သၚ် သဳလ မကၠုၚ်စိုပ်ဒုၚ်ဒါန်တံဂှ် ကဵုဒါန်နဝကမ္မဝတ္ထု ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာပစ္စယ် အထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာညးတံဏီရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ညာတ်ဒးသဒ္ဓါစေတနာ ဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်တုဲ မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။

လ္တူနူဂှ် ဒါယကာဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ဝတ္ထုဒါန်နာနာသာ် မပ္တံကဵု ကကှ်ကှ် ကဝေက်လက်ဖက် ကောန်ၚုဲဟကှ် ကကဠာ တံဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု သီုကဵုနဝကမ္မဝတ္ထု ဗၞတ် (၁၀၀၀) ဒဝ်လာ (အမေရိကာန်) ဂှ်လေဝ် ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ် သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာတံတုဲ ကဵုကၠုၚ်ဒါန် နကဵုသဒ္ဓါစေတနာ မလှဲလးကီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် အတိုၚ်သဒ္ဓါစေတနာဒါယကာမန်တံဇၞော်လှဲဏံဂှ် ပရိုၚ်ဂုဏ်ဒယှ်တှ်ကဵုဂွံဗျာပ်တြး၊ ယဲဘဲအန္တရာယ်ကဵုသ္ဂောံလာဲလေၚ်၊ အတိုၚ်ချပ်ကသပ်ကဵုသ္ဂောံအံၚ်ဇၞး၊ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်သာသနာမန်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံထံက်ပၚ်အာမာန်လုကဴအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ဘဝဂတတေံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ကဵုဘဝ အတိုၚ်မဂပ်ဝ်ရာဒနာမိက်လဝ်ညိဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာကီုရ။